Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Informatyki » Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych » Artystyczna Grafika Komputerowa
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Informatyki » Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych » Artystyczna Grafika Komputerowa

93-008 Łódź, Łódzkie
ul. Rzgowska 17a, Zobacz na mapie
Tel: (42) 275-01-00
Fax: (42) 640-33-55
WWW: www.wsinf.edu.pl
Email: wsinf@wsinf.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Artystyczna Grafika Komputerowa Artystyczna Grafika Komputerowa - Licencjackie stacjonarne Artystyczna Grafika Komputerowa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Artystyczna Grafika Komputerowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Artystyczna Grafika Komputerowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kierunek Grafika
Absolwent otrzymuje dyplom licencjata oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia - magisterskich.
Ten nowoczesny kierunek studiów powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych istnieje wyraźna potrzeba kształcenia fachowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Chodzi o współczesnego grafika - projektanta, który połączy wiedzę i kreatywność artystyczną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnym i potężnym narzędziem jakim jest komputer z bogatym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
Chodzi o dyscyplinę, którą można by nazwać: artystyczna grafika komputerowa.

Grafika w tym ujęciu stanowi pomost pomiędzy grafiką artystyczną a użytkową grafiką komputerową, daje możliwość zaznajomienia się z głównymi dziedzinami projektowania graficznego i kreacji artystycznej a także projektowania komputerowego przy użyciu takich programów jak: CorelDRAW, Adobe Photoshop, QuarkXPress, InDesign, Flash, 3D Studio Max, ArchiCAD.

Kształcenie zawodowe uzupełnione jest blokiem przedmiotów ogólnoplastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa, kompozycja) i humanistycznych (historia sztuki, estetyka, filozofia, psychologia reklamy).
Po II semestrze studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

GRAFIKA PROJEKTOWA
- Przygotowuje do samodzielnego projektowania plakatów graficznych, reklamowych i społecznych, znaków firmowych, okładek książek i czasopism, składu dowolnych publikacji. Nacisk położny jest na kompozycję i typografię.

GRAFIKA ARTYSTYCZNA
- Przygotowuje to tworzenia dowolnych grafik wykonanych technikami cyfrowymi, klasycznymi lub mieszanymi. Nacisk położony jest na swobode kreacji i subiektywne odczucia twórcy.

DYPLOM – składa się z pracy projektowej w wybranej dziedzinie oraz pracy pisemnej bezpośrednio związanej z problematyką podjętego projektu.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE i PRAKTYKI zawodowe – integralną częścią procesu kształcenia (podlegającą zaliczeniu) są warsztaty artystyczne (po II semestrze) oraz praktyka zawodowa (po IV semestrze).

NABÓR – podczas rozmowy wstępnej kandydat przekazuje informacje o swoich zainteresowaniach i doświadczeniach artystycznych – mile widziane są prace graficzne zaprezentowane w dowolnej formie.